Winterkwartier

Ga naar de site van Jeugd Natuurclub De Wieden


 
 
Winterkwartier

Opwarmen voor Winterfair 2017 kan beginnen
 
ZWARTSLUIS - De Winterfair in Zwartsluis begint langzaam maar zeker vorm te krijgen. Na een jaar afwezigheid keert dit evenement terug op het programma. Weliswaar in een andere, meer bescheiden opzet. De organisatie hoopt op zaterdag 9 december een nieuwe impuls te geven aan dit winterfestijn met als inzet continuïteit richting de toekomst.
 
Het slagen van dit streven is vanzelfsprekend voor een belangrijk deel afhankelijk van enthousiasme en inzet van de eigen inwoners.  “Inmiddels hebben zich al enkele koren aangemeld, dus een muzikale invulling op meerdere locaties is gegarandeerd”, vertelt Egbert Knoeff, die namens Sluuspoort in de organisatie meedraait. “Ook zijn er aanmeldingen binnen voor de kerstmarkt. Kortom, we zijn blij met de eerste ontwikkelingen.”
 
Het is de bedoeling dat de Winterfair 2017 wordt gehouden op een kleiner parcours. Heel nadrukkelijk zijn het centrum van het dorp en de route richting Turfeilanden/Botterhuus hierin opgenomen. De organisatie geeft de inwoners van Zwartsluis in het algemeen en van de aanwonenden van het parcours in het bijzonder alle gelegenheid om mede de invulling van de winterfair te bepalen. “Het zou mooi zijn als er bijvoorbeeld weer een Frans kwartier of iets van die strekking aan het programma kan worden toegevoegd”, stelt Knoeff.
 
Personen, verenigingen, koren, muziek- en dansgroepen worden van harte uitgenodigd om zich aan te melden. Ook voor het presenteren van goede doelen kan alle ruimte worden ingericht.
 
 
Belangstellenden kunnen zich aanmelden via het mailadres: winterfair@sluuspoort.nl
Voor meer informatie kan contact opgenomen worden met Egbert Knoeff via e.a.knoeff@kpnmail.nlof telefonisch (tussen 17.00 en 18.00 uur) via 038-3867131.


Bekijk het Winterkwartierprogramma van dit jaar via onderstaande link: 
https://beleefzwartsluis.nl/

 
Over Schoonewelle
Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht staat in Zwartsluis. De kern van de collectie van het museum is een veelzijdige verzameling, waarin de naturaliëncollectie-Schoonewelle met diorama- en vitrinepresentatie de veelsoortigheid van de natuur van het gebied Noord-West-Overijssel en omstreken demonstreert.

Roelof Johannes Schoonewelle (1889-1960) was de grondlegger van het huidige Museum voor Natuur en Ambacht. Als natuurliefhebber pur sang legde hij de basis voor een indrukwekkende collectie geprepareerde en opgezette dieren. Enkele jaren geleden is Schoonewelle verbouwd tot wat het nu is: een multi-functioneel Museum voor Natuur en Ambacht waar, naast de vaste expositie, mogelijkheden zijn voor tijdelijke exposities en de uitvoering van verscheidene culturele activiteiten.

___________________________________