Home

Ga naar de site van Jeugd Natuurclub De Wieden


 
 


NIEUWS


Openingstijden vanaf 11 september
Museum Schoonewelle is geopend op maandag van 13:30 tot 17:00 uur en op dinsdag tot en met vrijdag van 10:00 tot 17:00 uur. Zaterdag van 10.00 tot 13.00 of 16:00 uur. Voor de exacte openingstijden op zaterdag is het verstandig vooraf telefonisch te informeren via 038-3866555.

Expositie 'Opgezet voor u'

Op de tweede verdieping van Sluuspoort is de wisselexpositie van Museum Schoonewelle te zien. Met als titel ‘Opgezet voor u’ is een expositie ingericht met als ondertitel ‘Schoonewelle pakt uit’. Dit verwijst naar de invulling met een brede presentatie van wat er tot nu toe allemaal in het depot van het museum te zien was. Of eigenlijk dus niet te zien was.


Preparateur Johan Hagens heeft het opzetten van de expositie voor zijn rekening genomen. Daarmee geeft hij een dubbele invulling aan de titel. Immers, als preparateur is hij al enkele decennia lang verantwoordelijk voor het prepareren oftewel het opzetten van de dieren die nu de expositie invulling geven.
Om de corona-richtlijnen te hanteren zijn ook in de expositiezaal de nodige maatregelen genomen. Zo worden bezoekers geacht de aangegeven looproute te volgen. Die maatregelen zijn vanzelfsprekend in alle ruimten van Sluuspoort van toepassing.  Daartoe zijn onder meer routepijlen en plexiglasplaten aangebracht. Bij binnenkomst worden alle bezoekers geacht de handen te desinfecteren.
Bezoekers kunnen ook inkopen doen in de museumwinkel en in het museumcafé kan een korte pauze worden gehouden onder het genot van een kopje koffie of thee. Sluuspoort 1, de rondvaartboot van Sluuspoort, vaart dit seizoen niet. 

Voor meer informatie: kijk ook eens op www.beleefzwartsluis.nl

‘Een blik op Buisman’: expositie
over meer dan koffiestroop alleenMet deze expositie is een lang gekoesterde wens van Freek Kuipers uit Zwartsluis in vervulling gegaan. Zijn omvangrijke Buisman-verzameling verlaat voor een aantal maanden zijn eigen museumzolder en wordt breed tentoongesteld in Museum Schoonewelle. 
In ‘Een blik op Buisman’ werd een omvangrijk beeld gegeven van meer dan 150 jaar Buisman-historie in Zwartsluis én de wereld. Buisman is wereldspeler geworden dankzij de koffiestroop, maar de familie Buisman was op meer fronten actief. Onder meer in de scheepvaart. Ook dat aspectkrijgt plaats in ‘Een blik op Buisman’.

Verzameling
De basis van ‘Blik op Buisman’ is de grote collectie van Buisman-verzamelaar Freek Kuipers uit Zwartsluis. Zijn verzamelwoede begon toen hij beroepsmatig werkzaamheden uitvoerde bij het gerenommeerde bedrijf in Zwartsluis en er geboeid raakte door de historie. In de jaren 80 kreeg hij de gelegenheid een behoorlijke Buismancollectie over te nemen van een verzamelaar en vanaf dat moment sloeg het ‘virus’ toe.  De verzamelwoede resulteerde in een museum op de zolder van de schuur bij zijn woning in Zwartsluis. Kuipers’ wens om zijn collectie eens op brede wijze te exposeren, leidde eerder dit jaar tot contacten met de werkgroep Exposities van Museum Schoonewelle, die zijn wens warm omarmde.

Omvangrijk
“Zwartsluis en Buisman horen bij elkaar”, stelt Freek Kuipers vast. “Op termijn hoop ik dat mijn collectie ergens permanent ondergebracht moet  worden. Het is gewoonweg een stuk cultuurhistorie.” Dat werd dan ook getoond in ‘Blik op Buisman’. Een geschiedenis van meer dan 150 jaar komt op een bijzondere manier tot leven. Een keur aan artikelen wordt tentoongesteld. Zoals de verschillende verpakkingsvormen van de koffiestroop. En van de andere artikelen die later aan de productie werden toegevoegd.  Maar ook bezit Kuipers een keur aan ander (promotie)materiaal, zoals lepeltjes, reclamebrochures, receptenboekjes, affiches, pennen, notitieblokken en naai-etuitjes. Uniek zijn een sigarendoosje met het Buisman-logo en een mini-monsterbusje uit 1912. Het zijn maar enkele voorbeelden, want Buisman was één van de eerste Nederlandse bedrijven die het belang van promotie en media onderkende. In de expositie ook veel fotomateriaal. Ook van die andere bedrijfstak waarin de familie Buisman actief was, de scheepvaart. De familie heeft meerdere coasters in bezit gehad. De geschiedenis van die periode werd ook breeduit belicht. Freek Kuipers had daarbij de samenwerking gezocht met Johan Spek uit Anna Paulowna, die dat deel van de Buisman-geschiedenis helder voor ogen heeft staan. Eén van de schepen van Buisman, de Geertje Buisman, kreeg met name aandacht. Mede omdat er nog veel materiaal beschikbaar was uit de tijd van dit schip. Voorbeelden waren het dagboek van de kapitein, een schaalmodel van het schip en de flessenhals die na de officiële doop op een fraaie houten voet werd geplaatst. Als klapstuk was een deel van de expositieruimte ingericht als de radiokamer uit de ‘Geertje Buisman’.


‘Noorderlicht’: expositie van
professionele kunstschilders 

 

Op de tweede verdieping van Sluuspoort waren schilderijen te zien van acht bekende, professionele kunstschilders. Zij hebben met elkaar gemeen dat zij afkomstig zijn uit Noord-Nederland, met name uit Groningen en Friesland. Onder auspiciën van kunstschilder Ronald Soeliman was een prachtige tentoonstelling ontstaan. Met gevarieerd werk in verschillende stijlen en toepassingen. Soeliman had een keuze gemaakt uit een groep kunstschilders, waarmee hij nauwe betrekkingen had. Ook Soeliman zelf een klein deel van zijn omvangrijke oeuvre zien.Hij wordt vaak de schilder van het licht genoemd. Zijn schilderijen kenmerken zich door een pasteuze, royale aanraking. De vlotte, krachtige penseelstreken lijken ogenschijnlijk lukraak naast elkaar neergezet, maar vormen van een afstandje prachtige, kleurrijke en sfeervolle landschappen. 

Eigentijdse sfeer
Tot de kunstenaars waarmee Soeliman zijn werk in Museum Schoonewelle omringde, behoorde ook Annemarie de Groot. Zij werkt al 40 jaar  als beeldend kunstenaar en haar werk is te zien in vele collecties in binnen en buitenland. Haar werk heeft een sterk impressionistische invloed en een hang naar de schilderkunst van rond de eeuwwisseling. In Museum Schoonewelle toont zij haar meest recente werk, een serie schilderijen waarin de geborgenheid van de huiselijke omgeving en de harmonie rond, veelal lezende, vrouwen centraal staat.

Water
Riny Bus vindt de onderwerpen voor haar werk in haar directe omgeving. Afwisselend schildert ze stillevens, havens met schepen, en huizen met punters en Wieden-landschappen.
Bus’ partner Jan Velthuis was ook van de partij in Zwartsluis. In zijn aquarellen, de techniek waarin hij het liefst werkt, kan hij zijn passie voor het water het best uitdrukken.
Met forse penseelstreken weet hij vol expressie de ruimte van het drooggevallen wad, de eeuwig veranderende wolkenpartijen en de schepen in de havens weer te geven. Het gaat hem er niet om, precies weer te geven wat hij ziet. Met een paar treffende lijnen en contouren weet hij de schepen, horizon of kades weer te geven.

‘Regenschilderijen’
Melda Wibawa is een jongere kunstschilder die zich erg vereert voelde dat zij door Ronald Soeliman was gevraagd mee te doen aan ‘Noorderlicht’. Haar bijdrage kon bijzonder genoemd worden. Speciaal voor deze expositie had Wibawa namelijk een serie ‘regenschilderijen’ gemaakt. Zicht vanuit de auto tijdens regen.

Intieme momenten
Flip Gaasendam is een schilder die niet meer weg te denken is uit de hedendaagse schilderkunst. Als voorloper van het nieuwe impressionisme heeft hij reeds jaren alom zijn naam gevestigd. Gaasendam is een schilder die zijn onderwerpen dichtbij huis vindt. Zijn atelier, de stad of bijvoorbeeld een stationsrestauratie vormen voor hem een oneindige bron van inspiratie voor het vangen en vastleggen van intieme momenten. En daar is hij een meester in.

Spel van licht
René Jansen heeft zijn naam als schilder reeds lange tijd gevestigd. Zijn welbekende stillevens worden gekenmerkt door 'toevalsopstellingen'. Het liefst laat hij zijn composities spontaan en willekeurig ontstaan. Zijn schilderijen zijn een bedreven spel van licht, kleur en vorm waarbij het enthousiasme van de schilder zichtbaar aanwezig is. In Zwartsluis liet Jansen vooral landschappen zien, maar vanzelfsprekend ontbrak ook een stilleven niet in ‘Noorderlicht’.

Oases van rust
Van de hand van Peter Durieux worden landschapsschilderijen geëxposeerd. Landschappen als oases van rust waarin men stil kan vertoeven en mijmeren over de schoonheid van de natuur. Groene bossen, een weiland met een hekje of een stenen muurtje worden zorgvuldig en tot in detail uitgebeeld. Zonlicht strijkt gelijkmatig over de voorstelling: er is geen wind, geen onrust, alles is verstild.


'Van Akker tot Bakker' volgt de
weg van het graan naar het brood


‘Van Akker tot Bakker’ is de titel van de nieuwe tentoonstelling die in Museum Schoonewelle van start ging. Op zaterdag 6 april opende (banket)bakker Jan Ekkelenkamp deze expositie die een aansluiting vormt op de permanente tentoonstelling ‘Eeuwenoude sporen’ die gehuisvest is in het museum aan de Handelskade/Kerkstraat. Bijzonder is dat ‘Van Akker tot Bakker’ te vinden is op de eerste etage van het museumgedeelte aan de Kerkstraat-zijde, daar waar voorheen Bakkerij Van der Woude de meelzolder had.


In de nieuwe expositie staat de weg die het graan aflegt tot bij de bakker centraal. En dat door de eeuwen heen. Dat laatste mag ruim worden genomen, want het verhaal begint bij de hunebedbouwers. Toen deze zich gingen settelen ontstond de eerste vorm van landbouw. Wildegranen werd verbouwd. In ‘Van Akker tot Bakker’ wordt de ontwikkeling van deze vorm van landbouw gevolgd. Van het zaaien en oogsten met de hand, via paard en wagen richting industriële revolutie. Om te eindigen bij de moderne wijzevan akkerbouw, waarbij anno 2019 zelfs drones worden toegepast.‚Äč

Graan werd in Zwartsluis gemalen in de plaatselijke molen ‘Eben Haezer’, die in 1729 werd gebouwd. Na 1900 verdwijnt de molen langzaam uit beeld, verdwijnt letterlijk in een graansilo en de laatste resten verdwijnen als op de locatie aan de Molenstraat een supermarkt met woningen wordt gebouwd. In een oude acte uit 1749 staat vermeld dat in Swartesluys 13 bakkers zijn. Zij verklaren ook gemachtigd te zijn door hun collega’s, de bakkers aan de Nye Sluys en in ’t Buyten Quartier. Opmerkelijk is dat in de loop van de 20e eeuw dat aantal ongeveer gelijk is: acht bakkers in het centrum, vier aan de Nieuwe Sluis en zes in het Buitenkwartier. Maar er waren, net als in 2019, ook andere verkooppunten; broodventers zonder eigen bakkerij en later de ‘supers’ zoals Zijlstra en de VIVO. Op een gegeven moment telde Zwartsluis 18 bakkers op 3500 inwoners. Deze boeiende geschiedenis vormt een belangrijk onderdeel van de expositie. Er is veel oud bakkersmateriaal ingebracht voor deze expositie, veelal welwillend in bruikleen gegeven door nazaten en familie van de bakkers.


Talentvolle natuurfotografen
‘kieken in de achtertuin’

 
In de ruimte van de wisselexposities van Museum Schoonewelle, op de tweede etage van Sluuspoort Zwartsluis, werd  de expositie ‘Kieken in de achtertuin’ gehouden. Natuurfotografen uit Zwartsluis en de regio exposeerden een selectie aan foto’s die tot de verbeelding spraken. Met vooral veel oog voor detail was het een ontdekkingsreis door wat de regio rondom Zwartsluis aan fraais te bieden heeft. Tal van vogels passeerden de revue, maar aansprekend waren absoluut ook de prachtige foto’s van insecten en vlinders. Daarnaast kwamen het afwisselende landschap van met name Noordwest Overijssel aan bod.
De titel van deze tentoonstelling legde de link naar kieken in de betekenis van zowel kijken als fotograferen. De achtertuin verwijst naar de pracht die de natuur in onze eigen woonomgeving te bieden heeft.
De exposanten waren Jitse Maandag, Gerlof Halfmouw en Henk Kuik uit Zwartsluis, John Stam uit Belt Schutsloot, David de Graaf uit Wanneperveen, Gert Paassen uit Zwolle en Lucy van Sluijs uit Blokzijl.Volop verrassingen op expositie
‘Schoonewelle ontmoet Schoonewelle’

 
 “Ronduit verrassend”. Een vriendengroep uit Leersum loopt rond op de expositie ‘Schoonewelle ontmoet Schoonewelle’. Zaterdag 24 november ging deze expositie van start in Museum Schoonewelle in Sluuspoort Zwartsluis. “Wat een veelzijdigheid en variatie”, zeggen de bezoekers, die stellen aangenaam verrast te zijn. “Wat bijzonder om dit hier aan te treffen. Leuk hoe vanuit één familie professionele en amateurkunst is samengebracht. Het ziet er echt geweldig uit”.
 
Maar liefst 13 exposanten die de naam Schoonewelle dragen of door familiebanden met die naam verbonden zijn deden mee aan deze unieke tentoonstelling. Ook was er werk te zien van vier Schoonewelle’s die inmiddels zijn overleden. Alle Schoonewelle’s die aan de expositie deelnamen hebben hun ‘roots’ in Zwartsluis liggen of wonen er nog én ze zijn allemaal familie van elkaar. Dat werd duidelijk weergegeven op de stamboom die bij de entree hing van de expositieruimte op de tweede verdieping van Sluuspoort. Al voor de bezoekers deze ruimte betraden konden zij kennismaken met werk van Emma Schoonewelle, dochter van  de oprichter van het museum. In de expositieruimte een afwisseling van schilderijen in meerdere technieken, foto’s, sieraden, tekeningen, grafische vormgeving, memorabilia, poëzie en beelden. Blikvanger bij de schilderijen was het olieverfschilderij van de, inmiddels 82-jarige, Harry Schoonewelle uit Apeldoorn. Topstukken waren zonder meer ook de beelden van zijn dochter Karin Schoonewelle en van Hielke Schoonewelle uit Kuinre. Laatstgenoemden beoefenen hun vak op professionele wijze en dat uit zich in prachtige creaties.

Exposanten
Uit Zwartsluis: Willem Schoonewelle (memorabilia), Jenneke Slurink-Schoonewelle (schilderijen), Ferran Schoonewelle (beeldhouwwerk en poëzie) en Anja Bos (foto’s). Uit Apeldoorn: Harry Schoonewelle (olieverfschilderijen), Toos Schoonewelle-Lier (schilderij en sieraden), Karin Schoonewelle (beelden) en Tom de Jong (acrylschilderijen op canvas). Verder Henk Pol (aquarellen) uit Meppel, Hielke Schoonewelle (beelden) uit Kuinre, Emma Schurink-Schoonewelle (schilderijen) uit Lisse, Anne Schoonewelle (scheepsflessen) uit Almelo en Henny Schoonewelle (grafische vormgeving) uit Rotterdam. De expositie werd gecompleteerd met werk van de inmiddels overleden Roelof Johannes Schoonewelle (tekeningen), Hetty Schoonewelle (tekeningen), Arnold Schoonewelle (schilderijen/tekeningen) en Fera Bos (schilderijen).

Museum Schoonewelle met expositie
 
‘Veluwe en IJsselstreek in olieverf’ was de titel  van de nieuwe wisselexpositie bij Museum Schoonewelle in Zwartsluis. De invulling van deze expositie kwam voor rekening van de schilders Hans Bulder en Dick van Heerde. Met dit duo had Museum Schoonewelle internationaal vermaarde schilders in huis weten te halen. Zij maken deel uit van de gerenommeerde groep Wildlife-schilders, die Museum Schoonewelle regelmatig met een expositie vereren.   

Zoals de herten burlen, zo schildert Bulder: met passie. Hans Bulder werd al jong geraakt en geïntrigeerd door de natuur van de Veluwe. Het natuurlijk talent van Hans is het wild tot rust te brengen in olieverf. Het levert hem wildenthousiaste opdrachtgevers op, waaronder prins Bernard en de Sultan van Oman. Ook het aantal exposities in het buitenland is indrukwekkend te noemen.

Passie
Hans Bulder werd in 1953 in Scheveningen geboren. Het gezin verhuisde naar Apeldoorn. Daar, in de wildrijke en prachtige natuur van de Veluwe, ontstond tijdens vele omzwervingen de liefde voor de natuur, de dierenwereld en de schilderkunst. Vanaf zijn 23e begon Hans te schilderen. Autodidact en deels opgeleid door zijn vader. Dieren, portretten en stillevens komen tot leven in olieverf op linnen en paneel. Veelal in opdracht. Vaak ontroerend realistisch en zeer gedetailleerd. Soms surrealistisch of magisch-realistisch, met losse penseelstreken, in de stijl van zijn vader. Bulder: ‘Olieverf heeft mijn passie; het exact mengen van de kleuren. En het op de juiste manier aanbrengen. Het zit in mijn hart en vindt zijn weg naar mijn vingers.’
Naast zijn werk als kunstschilder is Hans ook al ruim 22 jaar een gewaardeerd docent schilderen in olieverf en illustrator van verschillende boeken, die tijdens de expositieperiode ook in Museum Schoonewelle verkrijgbaar zijn.

Internationaal
Dick van Heerde (1954) is evenals Bulder autodidact. Op elfjarige leeftijd maakt hij zijn eerste olieverfschilderij.Eind jaren zeventig werkt hij mee aan de restauratie van de orgelluiken van de Nieuwe Kerk in Amsterdam. Vanaf midden jaren tachtig vestigt Van Heerde zich als professioneel kunstschilder. Jaarlijks reist hij naar Kenia en Tanzania om inspiratie op te doen voor zijn werk. Ook reist Dick naar Oman waar hij in opdracht van Sultan Quaboos van Oman meer dan 40 schilderijen maakt van de fauna van Oman. Het Wereld Natuur Fonds heeft zijn werken gebruikt in campagnes ter ondersteuning van de strijd voor het behoud van de natuurlijke habitats en bedreigde soorten.
Ook Dick van Heerde geniet internationale bekendheid. Hij is onder meer lid van het gerenommeerde gezelschap Society of Animal Artists (New York)

IJssel en Veluwe
Beide talentrijke en vermaarde schilders lieten in Museum Schoonewelle een indrukwekkende selectie van hun oeuvre zien. Recentelijk liet Dick van Heerde zich inspireren door de IJssel. Hij maakte een eenmalige serie van 10 schilderijen, die te zien is op de expositie in Museum Schoonewelle. Hans Bulder verrijkte de expositie met schilderijen waarin de Veluwe en zijn dieren de hoofdrol spelen.


  


Geplaatst op 20 juni 2017

Geen plaatje Museum Schoonewelle zoekt amateurkunstenaars.
Voor de expositie: Van Traan Tot Oceaan, 18 november 2017 t/m 27 januari 2018.
 
Nieuw in het expositieprogramma van Museum Schoonewelle van dit jaar is een groepstentoonstelling voor amateurkunstenaars uit Zwartsluis en omgeving. Museum Schoonewelle nodigt u van harte uit om mee te doen. Bent u een actief schilder, tekenaar of fotograaf, maakt u beelden, bent u bezig met moderne media, literatuur of poëzie of met andere kunstvormen, meld u zich dan aan. Ook theater- en muziekuitvoeringen passen in het programma.
Het thema voor 2017 is “Van Traan tot Oceaan”. Dit thema is heel breed. Het kan van een druppel water uitgroeien tot een enorme oceaan. De expositie loopt van 11 november tot en met 9 december 2017 en sluit aan bij de Kunstweek 2017 en wordt gehouden op de expositiezaal 2everdieping Tagrijn, Handelskade 25, Zwartsluis.
Deelnemers mogen minimaal twee werken inleveren. Misschien wordt het meer, maar dat is afhankelijk van het aantal inschrijvingen. Wilt u als amateurkunstenaar deelnemen aan deze tentoonstelling, vraag dan het inschrijfformulier aan. Het ingevulde formulier en de digitale foto’s van uw werk kunt u vervolgens mailen aan schoonewelle@schoonewelle.nl. Uit de aangeboden werken wordt een selectie gemaakt door een selectiecommissie. Op het inschrijfformulier vindt u de overige voorwaarden. De geëxposeerde werken mogen ook verkocht worden.
Als er voldoende animo is vanuit de amateurkunstenaars willen we ieder jaar de amateurkunstenaars de mogelijkheid bieden om te exposeren. Dit is een mooie gelegenheid hun werk te laten zien aan een groter publiek. In overleg met de kunstenaars kiezen we ieder jaar een nieuw thema.
Tijdens deze tentoonstelling worden met kunstenaars uit de regio workshops en trainingen georganiseerd. Met de tips van de kunstenaars kunt u als amateurkunstenaar uw voordeel doen.
Ook zin om mee te doen? Geef u op via schoonewelle@schoonewelle.nl. Meer informatie: www.sluuspoort.nl.

Geplaatst op 1 april 2017
Schoonewelle vernieuwd met ‘Eeuwenoude Sporen’
Geen plaatje Schoonewelle vernieuwd met ‘Eeuwenoude Sporen’
Deze tentoonstelling komt in plaats van de erg geslaagde tentoonstelling 'Blijf bij de tijd'. De nieuwe is helemaal gebouwd door een groot aantal noest werkende vrijwilligers, allen gedreven lieden die ieder op ... lees verder

Geplaatst op 17 november 2016
Winterkwartier 2016/2017
Geen plaatje Winterkwartier 2016/2017
Avonden over Weerribben/Wieden, IJsseldelta, Olde Maten, Voorsterbos, het Reestdal, de Eese, de Bult en het Staphorsterbos. Wat een weelde, zoveel landschappen naast de deur. In het midden van dit moois ligt Zwartsluis en Sluuspoort, met een fantastisc ... lees verder
 

Over Schoonewelle
Schoonewelle Museum voor Natuur en Ambacht staat in Zwartsluis.
De kern van de collectie van het museum is een veelzijdige verzameling, waarin de naturaliëncollectie-Schoonewelle met diorama- en vitrinepresentatie de veelsoortigheid van de natuur van het gebied Noord-West-Overijssel en omstreken demonstreert.

Roelof Johannes Schoonewelle (1889-1960) was de grondlegger van het huidige Museum voor Natuur en Ambacht.
Als natuurliefhebber pur sang legde hij de basis voor een indrukwekkende collectie geprepareerde en opgezette dieren.
Enkele jaren geleden is Schoonewelle verbouwd tot wat het nu is: een multi-functioneel Museum voor Natuur en Ambacht waar, naast de vaste expositie, mogelijkheden zijn voor tijdelijke exposities en de uitvoering van verscheidene culturele activiteiten.

___________________________________